Wednesday, October 28, 2009

Soalan Ujian : Orgn. Bengkel

(TINGKATAN 1 - TERAS)

Organisasi Bengkel dan Keselamatan

1. Kemalangan yang berlaku di bengkel hendaklah segera dirujuk kepada

A. Formen
B. Guru
C. Doktor
D. Hospital

2. Organisasi bengkel merupakan sistem pengurusan berasaskan perkara-perkara berikut kecuali.

A. Kerjasama guru dan murid
B. Menjalankan tugas secara berkumpulan, bergilir-gilir, sistematik, dan mengamalkan tabiat kerja yang selamat
C. Pendedahan pengurusan bengkel dan kecanggihan teknologi
D. Menjalankan kerja mengikut amali kehendak sendiri
3. Kemalangan di dalam bengkel berpunca dari perkara-perkara berikut. Pilih kenyataan yang benar.

I. Kecuaian
II. Menggunakan alatan tajam
III. Menggunakan alatan yang tumpul
IV. Tidak mematuhi peraturan keselamatan di dalam bengkel

A. I dan II C. I, II dan III
B. I dan IV D. I, III dan IV

4. Susunkan langkah kendalian alat pemadam api di bengkel Kemahiran Hidup.

I. Halakan muncung pemancut ke dasar api
II. Keluarkan pin picu dan pegang alat pemadam api secara menegak
III. Tekan tuas rapat kepada pemegang supaya bahan pemadam dapat disembur

A. I, II, III C. II, I, III
B. I, III, II D. III, II, I

5. Ciri-ciri murid yang mempunyai etika kerja yang baik ialah

I. Amanah
II. Bertanggungjawab
III. Membuat kerja amali tanpa arahan
IV. Menepati waktu

A. I, II dan IV
B. I, III dan IV
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV


SKEMA JAWAPAN

1. B
2. D
3. C
4. C
5. AJawab semua soalan

1. Tujuan utama peraturan keselamatan makmal atau bengkel adalah untuk .......
A. Melatih pelajar supaya bersikap berkerjasama dan tanggungjawab
B. Mengelakkan daripada ber- lakunya sebarang kemalangan yang tidak dinggini.
C. Melatih pelajar menjalankan dan menyiapkan kerja dengan cepat
D. Memastikan semua pelajar mengetahui dan mematuhi peraturan keselamatan.

1. Apakah kegunaan jadual kerja?
A. Bagi memastikan semua ahli menjalankan tugas mengikut giliran
B. Bagi memastikan semua murid sentiasa sibuk
C. Bagi meastikan bengkel selamat digunakan
D. Membina nilai-nilai negatif dalam diri murid

3. Kemalangan dibengkel akan berlaku jika........
A. Bilik berkerja kemas dan teratur
B. Menggunakan alatan tangan yang salah
C. Mematuhi peraturan kese-lamatan bengkel
D. Adanya tempat untuk men-yimpan alat-alat tangan

4. Jenis pemadam api yang biasa dibekalkan di bengkel ialah jenis
A. Air
B. Buih
C. Debu kering
D. Karbon dioksida

5. Antara berikut, jenis kecederaan yang manakah boleh dirawat sendiri?
A. Terputus jari
B. Luka kecil di jari
C. Tangan terkena asid
D. Mata tercucuk benda tajam

6. Mengapakah paku panel selalunya dipaku secara serong?
A. Bagi mengurangkan kos projek
B. Bagi mengurangkan ke-rosakan paku
C. Bagi menghasilkan ceng-kaman yang kuat
D. Memudahkan paku dicabut

7. Antara yang berikut, manakah merupakan kelebihan bod MDF?
I. Tahan haba
II. Kalis air
III. Mudah dipotong
IV. Permukaan kicin dan rata
A. I, II C. I, III, IV
B. II, IV D. I, II, III, IV

8. Apakah kelemahan bod MDF?
A. Mudah dipotong
B. Permukaan lebar
C. Tidak kalis air
D. Permukaan rata dan licin

9. Antara yang berikut, bukan peraturan keselamatan ketika menggunakan mesin gerudi lantai?
A. Pakai gogal ketika menggerudi
B. Kunci bindu gerudi dengan ketat
C. Gunakan kelajuan tinggi apabila menggerudi lubang bersaiz besar
D. Apit benda kerja pada ragum gerudi dengan kemas

No comments:

Post a Comment