Friday, July 24, 2009

SUKATAN KHB PILIHAN 4

PILIHAN 4

4. Perdagangan dan Keusahawanan

Bidang ini menyediakan murid dengan pengetahuan serta amalan perniagaan dan keusahawanan yang melibatkan pengurusan dan etika perniagaan, dokumen perniagaan, menyimpan rekod, pengeluaran, konsumerisme, pemasaran dan simpan kira. Tujuan bidang ini adalah untuk memupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin diri, inisiatif dan berdaya saing. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana. Murid juga boleh bertindak sebagai pengguna dan pengeluar yang bertanggungjawab.

4.1 Pengenalan kepada Perniagaan

a. Konsep dan kepentingan perniagaan
b. Perkembangan perniagaan dan masa depannya
c. Bentuk dan jenis perniagaan
d. Milikan perniagaan
e. Faktor mempengaruhi perniagaan

4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan

a. Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil
b. Pengendalian perniagaan
c. Bantuan Perniagaan

4.3 Dokumen Perniagaan

a. Kepentingan dokumen
b. Jenis dokumen
c. Maklumat penting dalam dokumen

4.4 Pengeluaran

a. Pengertian pengeluaran
b. Faktor pengeluaran
c. Bidang pengeluaran
d. Kaitan pengeluaran dengan permintaan
e. Proses pengeluaran
f. Pengiraan kos

4.5 Keusahawanan

a. Konsep keusahawanan
b. Ciri utama usahawan
c. Usahawan dalam negeri
d. Peranan kerajaan dalam membantu usahawan

4.6 Pengenalan Kepada Pemasaran

a. Pengertian pemasaran
b. Fungsi pemasaran
c. Objektif dan aktiviti pemasaran
d. Masalah pemasaran
e. Strategi pemasaran

4.7 Konsumerisme

a. Pengguna dan konsumerisme
b. Hak dan tanggungjawab pengguna
c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna
d. Peranan persatuan pengguna dan kerajaan

Peranan persatuan pengguna dan kerajaan Simpan Kira
a. Menyimpan rekod urusniaga
b. Merekod urusniaga
c. Imbangan Duga
d. Akaun Penamate. Kunci Kira-kira (Lembaran Imbangan)

No comments:

Post a Comment